24 и 25 юни от 10:00 ч. до 18:30 ч. в мейкърспейса на София Тех Парк – Sofia Creation Station